Besök oss gärna
på Facebook
 
Back 

Tidigare program

Minimera

Nu är vi redan framme vid vårprogrammets andra halva, där vi snuddar vid både Kina och Transsylvanien – 
det första i den utställning som pågår på Millesgården och det andra i ett föredrag om en resa bland 
Transsylvaniens mattskatter. 
Med i planen för våren finns också förhoppningsvis tre auktionsvisningar. Det är dock svårt att få besked 
om tider så här långt i förväg. Därför ber vi att få återkomma med den informationen senare. Vi kommer att 
meddela datum och tider så snart vi får besked på hemsidan, på föreningens telefonsvarare
, samt muntligen 
vid de kommande träffarna i april och maj under förutsättning att vi vet då. 

Det finns fortfarande möjlighet att ta med en vän. Bjud med en kompis, som kanske vill bli medlem… 

Den som vill anmäla sig till programpunkterna per telefon gör detta på 070-51 52 780, där man också kan höra 
programmet uppläst. Som vanligt går det också bra att anmäla sig per mejl till
info@pazyryk.se eller på hemsidans kontaktformulär. Glöm inte att anmäla kompisen ni tar med er också!

Styrelsen hälsar alla välkomna!

                                                                 *

Tisdagen den 17 april kl 14.00 
Visning av utställningen ”Att väva siden”.                      
Plats: Millesgården, Herserudsvägen 32, Lidingö. Samling vid biljettkassan kl 13.45
Entréavgift 120 kr per person. Kontant betalning eller Swish -
Deltagarantalet begränsat till 35 personer.
Visning av utställningen ”Att väva siden”, om sidenproduktionen i Nanjing, från starten för 1600 år sedan. 
Sidenvävare från Nanjing arbetar i en vävstol, kopierad efter vävstolar från Mingdynastins tid. I utställningen 
visas bl a vävda bilder av scener ur den klassiska kinesiska 1700-talsromanen ”Drömmar om röda gemak”. 
Anmälan senast söndag 15/4 till den nya telefonsvararen, per mejl eller på hemsidans kontaktformulär.

OBS: Eftersom Millesgården aldrig håller kvällsöppet, var vi tvungna att välja en tid på eftermiddagen. 
Vi beklagar det om den valda tidpunkten gör, att några av våra medlemmar inte kan delta!  

Onsdagen den 16 maj kl 18.30 
En tur bland transsylvaniska mattor. 
Plats: Södergården, Götgatan 37 
Jan Fagerberg berättar om transsylvaniska  mattor – historia, kulturella samband och utveckling – och visar 
bilder från en resa bland kulturskatterna i Transsylvanien, bl a ett stort antal välbevarade tidiga mattor. 
Det blir paus med smörgås, dryck, kaffe och kaka i halvtid, kostnad 100:- Anmälan senast måndagen 14/4.

Torsdagen den 17 maj kl 14.00 
Bukowskis Modern Art + Design
Plats: Bukowskis, Berzelii park 1 
Anette Granlund visar - många fina svenska mattor och andra textilier

Fredag 1 juni kl 16.30-18.00 
Bukowskis’ Important Spring Sale  
Plats: Bukowskis, Berzelii park 1 
Anette Granlund bjuder Pazyryk på en visning - här finns intressanta orientaliska mattor! 

Mattorna på Magasin 5 (Auktion löpande online,. Mattorna visas på Magasin 5, Palermogatan 18).
Information om den här programpunkten kommer senare. 


                                                                   *
 


Har Du glömt att betala årsavgiften för 2018? 
Passa i så fall på att göra det nu! Avgiften, 200 kr, (150 kr för familjemedlem) inbetalas till pg 61 80 70-7.

Behöver du en ny mobiltelefon?
I samband med att vi bytte telefonabonnemang vid nyår, fick vi en helt ny mobiltelefon över: En smartphone 
Huawei Y6, modellen från 2017. Butikspris 1.495 kr. Mobilen är inte operatörslåst och kan således kombineras 
med vilket abonnemang som helst.
Den är nu till salu för halva butikspriset.

Det nya infomaterialet om föreningen 
Det finns ett stort antal informationsfoldrar om oss hos ordförande Pelle Holmqvist. Om ni vet något bra ställe 
eller sammanhang, där ni vill sprida foldrarna, meddela i så fall styrelsen, så tar Pelle med en bunt till nästa träff!

Baluchskriften, 2:a upplagan 
Det finns fortfarande baluchhäften kvar hos styrelsen – några ex kommer att finnas till försäljning under vårens träffar. 
70 kronor för ett häfte i handen, 100 kronor om vi skickar med posten.

Pazyryks nya webbsida 
Arbetet med den nya webbsidan går långsamt men framåt. Förhoppningarna är att den nya hemsidan skall vara 
färdig för ”provanvändning” till sommaren. Mera info kommer framöver.
 

Grundkurs i mattkunskap 2018 
Grundkursen som nämndes i förra programbladet har hittills lockat tre personer. Finns flera intresserade?? 
I så fall vill vi gärna få veta det. Kursen kräver lite planering, så tid och plats är inte bestämda än men låt er inte 
avskräckas av det! 
Dessutom har vi i styrelsen vid flera tillfällen frågat oss om det kunde finnas intresse för en fortsättningskurs
Vad säger medlemmarna?? Några synpunkter på vad den i så fall skulle omfatta? 

Mattlagningskurs 2018 
Mattlagningskursen hos Eva Ölwing blev fulltecknad och deltagarna var glada och belåtna. Två som inte tidigare 
var det, har blivit medlemmar i föreningen.

Värva en medlem! 
Har ni en vän eller bekant, som vill bli medlem? Enklast är då för den blivande medlemmen att inbetala årsavgiften 
200 kr. till pg 61 80 70-7 så kommer det ett välkomstbrev som svar med information om sällskapet. Namn, adress 
och e-postadress skall anges vid anmälan. Man kan också anmäla sitt intresse för medlemskap via hemsidan:
www.pazyryk.se - Kontakt - Kontaktformulär
.

                                                                     * 

Orientmattsällskapet Pazyryks styrelse 2018 
Föreningen har nyligen hållit årsmöte. Mötet avhölls på Svärdet på Rosenlundsgatan och samlade närmare 
femtio medlemmar. Till mötesordförande valdes Claes-Göran Swahn. Inga motioner hade inlämnats. 
Efter förhandlingarna följde en måltid och kvällen avslutades med ett föredrag med bilder där vår medlem 
Thomas Birath berättade om sina erfarenheter av mattsymposiet i Baku (arr. bl a ICOC) i oktober 2017 och 
om andra upplevelser i regionen.

I samband med mötet valde två styrelsemedlemmar att avgå – sekreterare Thomas Fürth, som avtackades 
av Claes-Göran Swahn och ordförande
Claes-Göran Swahn, som avtackades av Ralf Hansen och Ingemar 
Albertsson – båda efter många års arbete i styrelsen. 
Vi tackar dem bägge hjärtligt för deras insatser i ljuvt och lett!! Mestadels ljuvt, förstås…


I den nya styrelsen ingår: 
Pelle Holmqvist  ordförande,  (nyval)                     per.holmqvist42@gmail.com                         073-943 83 51  
Christopher Stålhandske  ledamot, (fylln.val 1år)  christopher.stalhandske@bukowskis.com    070-819 12 58  
Desireé Koslin  sekreterare, (vald 2017)                desiree.koslin@telia.se                                 070-358 37 60  
Jan Fagerberg  ledamot, (vald 2017)                     jan.fagerberg@hotmail.com                          070-816 77 10  
Johan Mörner  kassör,  (nyval)                               johan@herrvik.se                                          073-539 20 28  
Susanne Tupy  ledamot,  (omval)                          qupaloraarsuk@gmail.com                            073-907 20 03  
Ulla-Karin Warberg  vice ordförande, (omval)       ukwarberg@gmail.com                                  070-265 06 01 

Till revisorer 2018 valdes: 
Inger Ermalm  sammankallande, (nyval)                inger.ermalm@bredband.net                        070-773 66 37  
Sören Akselsson, (omval)                                                                                                             08-642 42 05                                                                                                                                                                                    070-716 10 24  
och till revisorssuppleant: 
Ingemar Albertsson  (nyval)                                    ingemar@hali.se                                           070-689 54 10     

Valberedning: 
Eva Ölwing  sammankallande, (omval)                  eva@mattateljen.se                                       073-970 20 87  
Rigmor Boman, (omval)                                                                                                                073-545 57 24 

 

Hem   |   Om Pazyryk   |   Program   |   Kurser   |   Dokument   |   Bildgalleri   |   Länkar   |   Kontakt
Copyright 2024 Orientmattsällskapet Pazyryk