Besök oss gärna
på Facebook
 
Back 

Program

Minimera

Det var alldeles nyss vårdagjämning och i den persiska kulturen är det den första dagen på det nya 
året.
Det känns bra att börja det nya programmet där – vi avslutade det förra med Carl-Göran Ekerwald, 
Rumi och de andra persiska sufipoeterna och vi börjar detta hos bakhtiâristammen i nordvästra Iran. 
Under en kväll uppmärksammar vi bakhtiârernas mattor men också Peter Willborgs stora bakhtiâri-
utställning år 2002.
 

I maj närmar vi oss en annan av de många etniska grupper som lever i Iran, den här gången i nordost, 
nämligen
balucherna. Under en weekend håller en internationell krets av baluchmattsamlare möte i 
Stockholm. Värdskapet delas mellan Claes-Göran och föreningen. Pazyryks medlemmar är därför 
välkomna att delta.

Vi avslutar vårprogrammet med auktionsvisningarna – mera om den saken nedan.

Anmälningar till programpunkterna görs som tidigare – via kontaktformuläret på hemsidan, via mejl 
till
info@pazyryk.se eller till telefonsvararen på 070-51 52 780, där man också kan höra närmast följande 
programpunkt uppläst. Ta gärna med en textilintresserad vän till bakhtiârikvällen eller auktionsvisningarna.


Hjärtligt välkomna, säger styrelsen!

                                                                 

Onsdagen den 3 april kl 18.30 
Bakhtiâri I 
Plats: Galleri Frendberg, Nybrogatan 48. 
1925 gjordes dokumentärfilmen ”Grass”. Tre amerikanska filmare följde bakhtiâristammen på 
deras dramatiska vandring över Zagrosbergen under tidig vår, för att finna bete för sina djur. 
1975 gjordes en ny dokumentär, ”Taraz” – då vandrade bakhtiârerna fortfarande samma väg. 
2002 öppnade Peter Willborgs stora bakhtiâriutställning i Stockholm och i samband med den, 
utgavs hans bok ’Chahâr Mahal va Bakhtiâri’, som belyser de traditionella vävnaderna hos både 
bakhtiârinomaderna, och den bofasta befolkningen i Chahâr Mahal och Feridân. 
Under kvällen får vi först höra om bakhtiârerna och deras kultur och levnadssätt. Vi får också höra 
några av dem, som var guider under Peters utställning berätta om den... Kanske får vi dessutom 
en glimt ur ”Taraz”, 
Efter pausen tar vi fram och tittar på ett antal fina bakhtiârimattor! Föreningens medlemmar kommer 
att kunna köpa Peters bok ’Chahâr Mahal va Bakhtiâri’ för det fantastiskt fina priset 300 kronor.
 
Våra guider under denna afton är Ralf Hansen, Mats Bohman och Annika Smõslova Nylander
Dryck och tilltugg serveras för 100 kronor i pausen – kontant betalning eller swish. 
Anmälan
senast måndagen den 1 april till telefonsvararen, hemsidans kontaktformulär eller per mail. 
* Vi undersöker möjligheten att visa filmen ”Grass” vid ett senare tillfälle, Bakhtiari II


Fredagen den 17 maj – söndagen den 19 maj 
International Baluch collectors’ meeting – se separat program på slutet!
 
Plats: Galleri Frendberg, Nybrogatan 48. 
Claes-Göran Swahn ingår i ett internationellt nätverk av baluchmattsamlare, som träffas årligen, 
oftast i ett tysktalande land. Detta år arrangeras mötet i Stockholm i samarbete mellan Claes-Göran 
och Pazyryk.
Pazyryks medlemmar inbjuds att delta i programpunkterna men antalet medlemmar är 
begränsat till 30 vid respektive programpunkt
av utrymmesskäl. OBS att språket i föredrag och diskus-
sioner är engelska! 
Anmälan görs via telefonsvararen 070-51 52 780 med uppgift om vilken/vilka programpunkt(er) 
som ni avser att delta i.
Först till kvarn…men senast måndagen den 13 maj.
                                                                                                                               

Årets auktionsvisningar: 
Vi planerar att ordna visningar på både Auktionsverket och Bukowskis i vår – men har ännu inte fått 
besked om datum. 
Annette Granlund kommer att ge en lunchvisning av Modern Art + Design för Pazyryks medlemmar och 
det blir senare också en kvällsvisning med Anette och Christopher Stålhandske inför Important Spring Sale. 
Likaså blir det åtminstone en visning på Auktionsverket – inför Auktionsverkets Klassiska, eventuellt också 
inför Moderna. Här sätter vi därför ut datum för själva auktionerna, samt de perioder då föremålen ställs ut. 
Vi återkommer med exakta tidpunkter för visningarna på hemsidan och på telefonsvararen så fort vi får besked. 

Stockholms Auktionsverk 
Den 10 juni kl 18.30 är Pazyryks medlemmar välkomna till Auktionsverket för en visning av 
föremålen på Auktionsverkets Klassiska Auktion (12 juni).   

Bukowskis 
Pazyryks medlemmar är välkomna till Bukowskis för en visning av föremålen på Modern Art + Design 
fredagen den 10 maj kl 12.00. Anette Granlund guidar. 

Bukowskis Important Spring Sale, (4-5 juni), den stora vårauktionen - Bukowskis bjuder in till en 
visning fredagen den 31 maj kl 17.00 - 18.00 med Anette Granlund och Christopher Stålhandske.
 

Grundkurs i mattkunskap 2019 
Vi har tidigare lovat att återuppta grundkursen till hösten – och det är vår avsikt! – men vi har inte riktigt 
hunnit med den, så vi ska ännu en gång be att få återkomma. Så snart vi har några konkreta besked, 
så kommer det att anslås på hemsidan. 

Årsmötet 
Den 19 mars höll föreningen sitt årsmöte i Svärdet på Rosenlundsgatan 44A. Ca 45 medlemmar hade 
samlats. Innan mötet öppnades höll Ralf Hansen ett kort minnestal över Peter Willborg. Där pekade han 
på inte bara Peters historia och hans sällsynta kunskaper men också en möjlig tätare förbindelse i framtiden 
mellan föreningen och den verksamhet Peter drivit och som nu förs vidare. Peters familj ställer sig 
positiva till att butiken åter kan bli en samlingspunkt för alla med intresse för mattor och annan folklig textil.  

Årsmötet beslutade enligt styrelsens förslag att höja medlemsavgifterna med 50 kronor per person i samtliga 
fall
fr o m 2020. 
Inga motioner hade inkommit. 
Revisorerna konstaterade att bokslut och verksamhetsberättelse upprättats i god ordning och rekommenderade 
årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018, vilket årsmötet också gjorde.
 

På årsmötet omvaldes Pelle Holmqvist som ordförande på ett år. 
Två ledamöter invaldes på två år – Desiree Koslin, (omval), och Annika Smõslova Nylander, (nyval). 
Janne Fagerberg stod inte till förfogande för omval och tackades av Pelle Holmqvist för sitt arbete 
under den gångna mandatperioden. 
Ingemar Albertsson hade avsagt sig uppdraget som revisorssuppleant och ersätts av Mats Bohman
– Tack Janne och Ingemar! Välkomna, Annika och Mats!

Efteråt följde en god måltid och efter den visade Magnus Svensson ett antal fina mattor från Xinjiang, 
Tibet och Kina, och berättade om deras bakgrund och egenheter. Eva Ölwing delade gratis ut ett stort 
antal exemplar av tidskriften Dôzar som funnits hos Peter Willborg.
 

Har Du glömt att betala årsavgiften för 2019? 
Passa i så fall på att göra det nu! Avgiften, 200 kr, (150 kr för nästa familjemedlem) inbetalas till pg 61 80 70-7. 
Det går också bra att swisha till 123 314 33 93. Skriv ditt namn och ”Årsavgift 2019”.

Värva en medlem! 
Har ni en kompis som vill bli medlem? Enklast är då för den blivande medlemmen att inbetala årsavgiften 
200 kr. till pg 61 80 70-7 eller swisha till
123 314 33 93, så kommer det ett välkomstbrev som svar med 
information om sällskapet. Namn, adress och e-postadress skall anges vid anmälan. Man kan också 
anmäla sitt intresse för medlemskap via hemsidan: www.pazyryk.se
à Kontakt à Kontaktformulär.


                                      *** 

Program för det internationella baluchsamlarmötet den 17 – 19 maj

Plats: Galleri Frendberg Nybrogatan 48. 
Sällskapets medlemmar inbjuds till följande programpunkter. 
Obs att språket i föredrag och diskussioner är engelska. 

Friday 17 May 
17.00 – ca. 18.30 Reception, drinks, snacks. 
A collection of Swedish folk textiles from late 18th and early 19th c. will be exhibited in the gallery.

Saturday 18 May 
9.30 Dr. Hans Ritter. 
Welcome, introduction. 

9.45 - 11.30 Professor Carina Jahani, Uppsala University 
a) Who are the Baloch? 
The lecture will focus on the carpet weaving tribes, their migrations in the past in north-western 
Afghanistan and north-eastern Iran and on some of their cultural characteristics.

Coffee break 

b) The Balochi language and its dialects. 
Some historical facts and the present-day struggle for survival of a threatened language without a 
written standard.
 

16.00 - 17.30 A private Baluch collection. 
The exhibited collection will be commented on interactively. (OBS Många av mattorna visade för 
Pazyryks medlemmar under programpunkten Balucher II den 17 maj 2017)
 

Sunday 19 May 
9.30 - 10.30 Frank Martin Diehr 
On collecting Baluch bag faces.  

10.30 - 11.00 Karl Heinz Breuss 
How and where do we find Baluch items in the digital age? 

Coffee break 

11.15 - 12.15 Show and Tell 
Baluch pieces brought by the collectors will be displayed and commented on.  

Ending / Conclusion.

 

 

 

 

Hem   |   Om Pazyryk   |   Program   |   Kurser   |   Dokument   |   Bildgalleri   |   Länkar   |   Kontakt
Copyright 2024 Orientmattsällskapet Pazyryk