Besök oss gärna
på Facebook
 
Back 

Program

Minimera

Kära alla medlemmar i orientmattsällskapet! 
Det här är årets första programblad men vi har redan hunnit med ett par programpunkter efter nyår: 

En utställning av kurdiska mattor pågår under januari i Peter Willborgs butik – som en hälsning till 
Peter men också som en vinkning till omvärlden, för att säga att verksamheten lever ännu. 
Vernissagen, som blev en fest inte bara för ögat utan också för örat, var vår första programpunkt i år. 
(Läs mera nedan)

En dryg vecka senare samlades tjugo medlemmar och några gäster på Slottet, för att höra Anette 
Granlund presentera utställningen om Märta Måås-Fjetterströms liv och verk, där olika epokers 
idéer och ideal speglas i hennes personliga språk. (Läs mera också om detta nedan).

I bägge fallen försökte vi nå så många som möjligt av er med information, dels muntligen under 
julfesten, dels digitalt med mejlutskick och annonsering på vår hemsida. Förutsättningen för att 
nå er med kort varsel är att vi har tillgång till era mejladresser. Vi vill därför uppmana alla, 
som ännu inte har gett oss sin mejladress, att om möjligt göra det! 

Vi går vidare med ämnet Turkmener - nu om mönster, motiv och deras mening.

Det kommer information om både Grundkurs och Fortsättningskurs nedan, för nu är det 
äntligen dags att anmäla sig. 

ICOC åter i Istanbul 20–23 oktober 2020. (Mera om detta nedan).

Slutligen följer en kallelse till årsmöte med det här utskicket. Årsmöteshandlingar kommer att 
finnas tillgängliga på hemsidan för utskrift senare. 

Anmälningar till programpunkterna görs som tidigare – via kontaktformuläret på hemsidan, via mejl 
till info@pazyryk.se eller till telefonsvararen på 070-51 52 780, där man också kan höra närmast 
följande programpunkt uppläst

 Hjärtligt välkomna! 

***

Onsdagen den 12 februari kl 18.30 
”Får en fågel se ut hur som helst?” eller Turkmener III 
Plats: Södergården, Götgatan 37 
Turkmener I hösten 2017 och Turkmener II våren 2018 handlade om de turkmenska stammarnas 
historia, utbredning och olika textila produkter. I Turkmener III kommer vi att koncentrera oss på 
några av de vanligaste turkmenska ornamenten och fråga oss, vad de egentligen föreställer. 
Men ett studium på den här detaljnivån blir inte bara en diskussion om mönstrens ursprung utan 
leder oss också in på frågan, i vilken riktning ett kulturutbyte en gång bör ha skett. Föreläsare är 
som tidigare Hans Ringstam, medlem i Pazyryk sedan 1993. 
Paus i halvtid med smörgås, dryck, kaffe och kaka en trappa upp för 100:- 
Anmälan görs via telefonsvararen 070-51 52 780, på kontaktformuläret på hemsidan eller per mail 
till info@pazyryk.se senast måndagen den 10 februari.
 

Tisdagen den 10 mars kl 18.30 
Årsmöte 
Plats: Svärdet, Rosenlundsgatan 44a. 
Efter genomgångna årsmötesförhandlingar serveras en lätt måltid plus kaffe och kaka och sedan 
följer ett föredrag av Anette Granlund: "Indiens moghultid och dess mattkonst".  Priset är 120 kronor. 
Anmälan, som krävs för att vi skall veta hur många måltider som skall beställas, görs senast
söndagen 
den 8 mars till
telefonsvararen (070 51 52 780) eller som tidigare på hemsidans kontaktformulär. 
Kom ihåg att meddela önskemål om specialkost och glöm inte heller att meddela sent uppkomna förhinder.
 

                                                 
'** 

Grundkursen i mattkunskap – i ny och mera koncentrerad form! 
Den sedan länge utlovade grundkursen i mattkunskap blir äntligen av - nu lätt förkortad under en 
dag istället för två. Tillräckligt många har redan anmält sig, så kursen blir av men platser finns kvar.

Ur innehållet: 
Knutna mattor. Vävda textilier. Typiskt för mattor från olika kulturområden. Teknisk fördjupning. 
Mattors kvalitet. Analys av ett antal mattor. Diskussion. Kursdeltagarnas egna mattor. 

Kursledare: Ralf Hansen, Claes-Göran Swahn 
Lokal: JP Willborg Antique Rugs, Sibyllegatan 41, Stockholm 
Datum: Söndagen 8 mars. 
Sista anmälningsdag: 15 februari 
Avgiften är 1.000:- för medlemmar och 1.250:- för icke-medlemmar. Det senare beloppet inkluderar 
medlemsavgiften för i år. Kaffe och smörgås ingår. 
Anmälan görs till telefonsvararen, på hemsidan eller via mejl och fullföljs genom att ovanstående 
belopp
sätts in på föreningens pg 61 80 70-7 eller swishas till 123 314 33 93. 
Ange namn och ”Grundkurs”.

Utförligare program etc kommer att skickas till deltagarna senare.

 

Fortsättningskurs i mattkunskap 2020 – Anatoliska mattor 
Här kommer uppföljaren till förra årets fortsättningskurs. Det blir en kombination av föreläsning, 
bildvisning och möjlighet att titta och känna på mattor som Gunnar har med sig. 
Intresset har varit stort men ett fåtal platser finns kvar.

Ur innehållet: 
Mattproduktion i Anatolien från seldjukisk tid till idag: Tidig handel med Västeuropa och de olika 
berömda mattyperna från 1400- till 1700-tal. Nya mattyper 1750-1850. Nedgången. 
Kommersiell produktion vid 1800-talets slut. Ny kvalitetsproduktion i modern tid. 
Mattor från olika regioner - material och färger. Mattor för knytarnas eget bruk - mönster och 
variation. Jämförelser med andra länder, mm.  

Kursledare: Gunnar Nilsson 
Datum: 21-22 mars. 
Lokal: Galleri Frendberg, Nybrogatan 48, Stockholm 
Sista anmälningsdag: 1 mars 
Avgiften är 1.750:- inkl lätt lunch och kaffe. 
Anmälan görs till telefonsvararen, på hemsidan eller via mejl och fullföljs genom att beloppet sätts in 
på föreningens
pg 61 80 70-7 eller swishas till 123 314 33 93. 
Ange namn och ”Fortsättningskurs”.

Utförligare program etc kommer att skickas till deltagarna senare. 

                                                 *** 
 

Kulturvår hos JP Willborg – utställning Kurdiska mattor
Nyligen hade det gått precis ett år sedan Peter Willborg gick bort. Under det året, har butikens 
anställda oförtrutet arbetat vidare. De har med bistånd av Peters släkt och vänner, framförallt 
Peters bror Janne Willborg, gjort ett beundransvärt arbete med att restaurera både verksamheten 
och själva lokalen. 
För att manifestera detta och för att hedra Peters minne – hans vetgirighet och nyfikenhet inför 
varje nytt textilt föremål och hans generösa vilja att sprida sin kunskap vidare – pågår under januari 
en utställning av kurdiska mattor i butiken. Utställningen, som är ett samarbete mellan butiken och 
Pazyryk, öppnades fredagen den 10 januari med vin, tilltugg och kurdisk musik framförd av Gürsel 
Dayan på saz och kaval. Den vernissagen var vår första aktivitet för året. Butiken var full av gäster, 
varav ett fyrtiotal av orient-mattsällskapets medlemmar och förtjusningen verkade vara stor hos alla. 
Vi hoppas på fortsatt samarbete av det här slaget framöver. 

 

”Se på mattorna – det är jag.” Märta Måås på Stockholms slott. 
Ett tjugotal medlemmar och gäster samlades i Rikssalen på Stockholms Slott den 19 januari framför 
podiet med Silvertronen, där Anette Granlund berättade utförligt om Märta Måås-Fjetterströms 
innehållsrika liv där det fanns både svårigheter och framgångar. Också hennes verksamhet som 
ledare för vävverkstaden i Båstad berördes. Efter genomgången vandrade gruppen runt och Anette 
fortsatte att berätta om de olika verk som finns med på utställningen. Bonader, draperier, flossamattor 
och rölakansmattor med skiftande motiv och färgställningar beundrades och kommenterades. 
Samtliga deltagare visade stort intresse för utställningen och gick efter visningen runt på egen hand 
och studerade verken i detalj. Utställningen pågår fram till den 19 april 2020 är väl värd att besöka.

 

15th International Conference on Oriental Carpets.  
ICOC håller sin 15:de internationella konferens den 20-23 oktober 2020 i Istanbul i samarbete med 
The Istanbul Carpet Exporters’ Association. Årets tema är ”Oriental carpet studies of today: A bridge 
between past and future carpet weaving
”. 
Förutom själva konferensen, två hela dagar med föreläsningar, pågår en ovanligt stor handlarmässa 
och ordnas utställningar och besök i museimagasin och konservatorateljéer. Två olika resor planeras 
också inom ramen för evenemanget, varav den ena till centrala Anatolien. 
Det blir möjligt att anmäla sig till konferensen från slutet av februari. 
Mera information och länkar kommer på vår hemsida så småningom.

 

 

 

Hem   |   Om Pazyryk   |   Program   |   Kurser   |   Dokument   |   Bildgalleri   |   Länkar   |   Kontakt
Copyright 2024 Orientmattsällskapet Pazyryk