Besök oss gärna
på Facebook
 
Back 

Program

Minimera

 

Medlemmar i Orientmattsällskapet Pazyryk kallas härmed till årsmöte onsdagen
den 28 april 2021 kl.18.30. 
 

Årsmötet kommer att hållas digitalt via Teams.

– De medlemmar som har tillgång till Internet kan alltså delta aktivt i mötet i realtid.
– För att också medlemmar som inte har tillgång till Internet skall kunna göra sina
   synpunkter hörda, finns möjlighet att lämna dem skriftligt på förhand. 
 

Proceduren kommer att genomföras på följande sätt:

1: Kallelse och förslag till ärendelista skickas till medlemmarna tillsammans med verk-
    samhetsberättelse, resultat- och balansräkning och revisionsberättelse.

2: Synpunkter på förslaget till ärendelista, förslag till övriga ärenden samt motioner
    meddelas styrelsen. Dessa skall vara styrelsen till handa senast 1 april och skickas:
    – med e-post till per.holmqvist42@gmail.com eller
    – per vanlig post till Per Holmqvist, Repslagargatan 21e, 75333 Uppsala.

3: Styrelsen fastställer ärendelistan inklusive eventuella övriga ärenden.

4: Den fastställda ärendelistan med fastställda eventuella övriga ärenden samt eventuella
    inkomna motioner skickas till medlemmarna tillsammans med styrelsens förslag till beslut
    och valberedningens förslag till val av styrelsemedlemmar och revisorer.

5: Medlemmar som inte kommer att delta digitalt under årsmötet och som önskar invända
    mot föreslagna beslut lämnar invändningar skriftligt till styrelsen. Dessa ska vara styrelsen
    till handa senast 25 april.
    Dessa invändningar medräknas som nej-röster vid voteringen i ärendet under årsmötet.

    Medlemmar som inte kommer att delta digitalt under årsmötet och som önskar bifalla
    föreslagna beslut meddelar bifall skriftligt till styrelsen. Meddelanden om bifall ska vara
    styrelsen till handa senast 25 april.
    Dessa medräknas som ja-röster vid voteringen i ärendet under årsmötet.

    Invändningar respektive bifall skickas till:
    Per Holmqvist, Repslagargatan 21e, 75333 Uppsala eller per.holmqvist42@gmail.com

6: Årsmötet hålls med sedvanliga procedurer men med digitalt deltagande den 28 april kl 18.30.
    Observera att inga ytterligare ärenden utöver dem, som meddelats i den fastställda ärendelistan
    kommer att behandlas under mötet. Detta för att inte förbigå medlemmar som inte har möjlighet
    att delta digitalt.  

 

Allt ovan nämnt material finns tillgängligt digitalt och kommer också att visas på hemsidan i mappen
Årsmöten under fliken Dokument. Om någon medlem önskar information tillsänt sig igen via e-mail,
hör i så fall av er till Pelle på per.holmqvist42@gmail.com före 28 april. 

Alla handlingar distribueras elektroniskt till dem som har lämnat e-postadress och via vanlig post
endast till dem som inte har meddelat e-postadress.

Den som önskar delta digitalt, dvs aktivt i realtid, i årsmötet anmäler detta via e-mail till Lars Klasmark
lars.klasmark@denint.se. senast den 25 april.
Ni får då en länk skickade till er av Lars, där ni ansluter till mötet när det blir dags. 

 

 

 

 

 

 

Hem   |   Om Pazyryk   |   Program   |   Kurser   |   Dokument   |   Bildgalleri   |   Länkar   |   Kontakt
Copyright 2024 Orientmattsällskapet Pazyryk